Tildelinger fra Cultiva Ekspress i april 2020 — 22. apr 2020

Ved søknadsfristens utløp den 1. april 2020 var det kommet inn 17 søknader på til sammen 453 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 12 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne april-runden er på 192 500,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i april 2020:

Tim Høibjerg - Kunstprosjektet «Void If Tampered»: 20 000,-
Maren Fidje Bjørneseth - Kunstfilmen «Hyper Sea»: 15 000,-
Maren Wallevik Hansen - Album med Oakland Rain: 20 000,-
Jens Rye Svensson - Sørlandsmesterskap i Haikudikt: 10 000,-
Markus Bastøe - Albuminnspilling: 20 000,-
Thomas Lauvrak - Gatekunstprosjekt, Odderøya: 20 000,-
Maren Walde - Album med FlowersFlowersFlowers: 20 000,-
Klara Høeg - Live-video: 7500,-
Jared Boyle - Singelinnspilling: 5000,-
Iris Marie Gusfre - Albuminnspilling med Vi og Du: 20 000,-
Erlend Wichne – Antologien «SYNG UT! Protestsongar i gjendikting»: 15 000,-
Mathias Øren - Albuminnnspilling med Marekvist: 20 000,-

Bannerfoto: Duoen “Vi og Du”