Mottaker av Agenda Kristiansand -stipendet er prosjektet Perleporten av Kikki Strømstad! — 26. jun 2020

Det ambisiøse filmprosjektet mottar hele summen på kr 300 000 i stipend etter open call fra Cultiva Ekspress til Agenda Kristiansand. Prosjektet er et prosjekt som vil sette Kristiansand på kartet og sette en standard for fokus på bærekraft.

I utlysningen heter det:

FNs bærekraftsmål krever felles innsats og omfattende endringer for å nås. Vi må handle både lokalt og globalt. Alt tyder på at det politiske språket og hverdagsspråket ikke er tilstrekkelig for å skape reell endring. Også kunstfeltets særegne handlekraft, kreativitet, kritikk og skaperkraft er nødvendige for å akselerere prosessen og ta oss 15 år frem i tid.

Vi tror på at kunst kan skape endringer og gi nye perspektiver. Vi ønsker derfor prosjekt som viser hvordan kunsten kan være en premissleverandør og katalysator for en bærekraftig fremtid. Vi søker prosjekt som setter fremtiden på agendaen, som kan skape handling og engasjement lokalt, og som bidrar til ny forståelse og endring innenfor ett eller flere av bærekraftsmålene

Kikki Strømstad (t.v.) Kjersti Løken Stavrum, styreleder i Cultiva (t.h.)

Juryen besto av Kunstnerne Hanne Kolstø og Eirik Havnes, Oda Pettersen (MDG agder) og Ole Mofjell (Cultiva Ekspress)
Juryen konklusjon:

“Perleporten er et spillefilmprosjekt som treffer en lang rekke av FNs mål for bærekraft. Filmen involverer en lang rekke kunstnere i og fra Kristiansand, og den spilles også inn i byen. Prosjektet er et seriøst prosjekt i stor skala, og viser et stort ønske om å sette fokus på en rekke bærekraftsmål, som målene om: mindre ulikhet, utrydde fattigdom, god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, rent vann og gode sanitærforhold, anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt fred og rettferdighet. Juryen ser at filmen kommer til å være et kunstprosjekt byen kan smykke seg med i lang tid fremover.

Av søknadene som kom inn var Perleporten det med klarest retning, i tillegg til å være det mest gjennomarbeidede best kartlagte prosjektet. Juryen bestemte at på grunn av prosjektets profesjonalitet og størrelse, skal det motta kr 300 000 i stipend fra Agenda Kristiansand av Cultiva og Cultiva Ekspress.”

Filmen spilles inn i Kristiansand i 2020 og ferdigstilles 2021. Cultiva Ekspress gleder seg til resultatet!