Tildelinger fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2017 — 15. aug 2017

Ved søknadsfristens utløp den 1. august var det kommet inn 22 søknader på til sammen 565 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 16 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne august-runden er på 219 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2017:

 • Silje Lindberg - Musikk-/scenekunst-prosjektet Enora: 15 000,-
 • Karen Pettersen - Utstillingen Folden: 15 000,-
 • Raymond Brocks - Dansekunst møter animasjonsteknologi: 10 000,-
 • Georg Kristoffer Fjalsett - GEORG musikkvideoer: 10 000,-
 • Petter Solberg - Interaktiv Skulptur (uten tittel): 14 000,-
 • Sandra Mujinga - Hverdagen (gruppeutstilling i Kristiansand Kunsthall): 10 000,-
 • Julie Rasmussen - Scenekunstprosjektet Someone is watching:20 000,-
 • Linn Pedersen - Utstilling ved visningsrommet LJP: 30 000,-
 • Anne-May Fossnes - Video/projiseringsprosjektet LysLudo: 15 000,-
 • Hamza A.Abdulkader - Kortfilmen Pain: 10 000,-
 • Pål Rake - Solo julekonsert: 10 000,-
 • Synne Vold - Forestillingen Gubben i stubben: 15 000,-
 • Henrik Olai Kaarstein - Exquisite Cadaver i Kristiansand Kunsthall: 10 000,-
 • Elias Tchaba - Hevnen Er Søt EP: 5 000,-
 • Alice Tillet - Dokumentarfilmen Oh Dear Sara: 20 000,-
 • Rebekka Falck - Albuminnspilling: 10 000,-Bannerfoto: LJP - www.lordjimpublishing.com