Idrett - utviklingsstipend

1. oktober
er den årlige søknadsfristen for utviklingsstipend til idrettsutøvere.

Last ned en folder for ordningen her

Vedlegg
som skal legges ved søknaden:

 • Årsplan for trening og konkurranser
 • Langtidsplan for trening og utvikling
 • Uttalelse fra klubbtrener med kontaktinfo (Last ned skjema) Lastes opp sammen med søknaden.
 • Uttalelse fra særkrets/særforbund med kontaktinfo (Last ned skjema) Lastes opp sammen med søknaden.

Kriterier

 • Du må være mellom 15 og 35 år.
 • Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få 15 000,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få 30 000,-.
 • Du må oppfylle et eller fler av følgende krav (i prioritert rekkefølge):
  • representere en NIF-registrert klubb i Kristiansand
  • være registrert elev/student i Kristiansand
  • være folkeregistrert i Kristiansand
 • Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke.
 • Du må ha utarbeidet langtidsplan.
 • Du må kunne vise til oppnådde resultater.

Merknad: Søkere i Kristiansand som i mangel på egnet klubbmiljø i egen by representerer andre klubber i regionen, kan vurderes inn under ordningen.

NB! Har du fått stipend av Cultiva Ekspress Idrett tidligere må du huske å sende rapport før du søker på nytt. Rapporten leveres i kommentarfeltet inne på søknaden.


Opprett bruker Logg inn
Hadde du en brukerkonto på den gamle Cultiva Ekspress-siden? Da trenger du kun nytt passord.