Denne høsten lanserer Cultiva Ekspress en ny stipendordning for unge idrettsutøvere. Heretter blir derfor den ”gamle” stipendordningen hetende Cultiva Ekspress Kunst (CEK). Årets fjerde tildelingsrunde er nå gjennomført der sju prosjekter initiert av unge kunstnere ble tilgodesett med i alt 110 000,- Til søknadsfristen 1. august var det kommet inn totalt 16 søknader og totalt omsøkte beløp var 351 000,-
Blant denne rundens gode prosjekter er det spesielt verd å merke seg de to svært interessante sceneproduksjonene i regi av Laura Christina Brøvig Vallenes og Olav Benestvedt. Disse to kunstnerne har opparbeidet seg rik erfaring utenbys og utenlands og vender nå hjem for å berike byens kulturliv med spennende impulser. Det er en glede for CEK å kunne bidra til dette.


De som fikk støtte er:

Lasse Årikstad
Utstillingen ”Round and round” på galleri Alone/Together – 10 000,-

Olav Benestvedt
Teateroppsetningen ”Under Stemmen” på Ekserserhuset – 20 000,-

Laura Christina Brøvig Vallenes
Sceneoppsetningen ”The Whiteforest Hotel” på gamle Eg sykehus – 30 000,-

Jorann Abusdal
Forarbeid og kurs i forbindelse med smykkekunstprosjekt – 5000,-

Eli van der Eynden
Innspilling av EP med prosjektet Tuvalu – 10 000,-

Even Hafnor
Kortfilmproduksjonen ”Sammy’s Dream” – 20 000,-

Arild Danielsen
Utstilling av egne fotoarbeider på Mølla – 5000,-

Andreas Ribe
Albumproduksjon under artistaliaset Johnny Kahlua - 10 000,-