Det er totalt kommet inn 55 søknader om idrettsstipend fra Cultiva Ekspress. Til sammen er det søkt 1 312 000,- kroner. Det er 350 000,- til utdeling.

Vi starter nå arbeidet med å etterspørre dokumentasjon og opplysninger som mangler.

Kommunikasjonen vil fortrinnsvis bli gjort gjennom kommentarfeltet på søknaden din.