Cultiva Ekspress  har nå fått svar på søknaden fra moderstiftelsen Cultiva, og for 2011 får vi 30% mer penger å dele ut i stipend til unge talenter i Kristiansand innen kunst og kultur. Vi øker den totale stipendrammen for Cultiva Ekspress Kunst fra 950 000,- til 1 250 000,- , og vil i 2011 ha 200 000,- til utdeling for hver søknadsrunde. Vi fortsetter som før med søknadsfrister den 1. i hver partallsmåned. Neste mulighet er 1. februar.

For Cultiva Ekspress Idrett har vi fått 750 000,- til utdeling, 350 000,- til hver av søknadsrundene med frist 1. mars og 1. september.

Dessuten deles det ut et årets talentstipend på 50 000,- i desember for begge ordningene.