I dag mottar K.Y.S. stipendet på kr. 50.000,.
I desember ifjor vedtok Cultivas styre å opprette et nytt, årlig talentstipend. Dette stipendet på kr 50 000 gis til ett av prosjektene Cultiva Ekspress har støttet i løpet av året. Dette er både en honnør og et bidrag som vi håper kan inspirere og stimulere unge talenter til å videreutvikle seg i Kristiansand by.

Det er Trafo som administrerer Cultiva Ekspress-fondet, og det er også Trafo som har valgt ut hvilket prosjekt som skal motta stipendet i 2007. Prosjektene som har vært vurdert har alle fått støtte ved årets fem første søknadsfrister, altså fra og med fristen 1. februar til fristen 1. oktober. I tillegg har vi hatt som krav at prosjektene som konkurrerer om stipendet skal være fullførte. Prosjekter som har mottatt støtte i 2007 men som ikke ennå er fullførte vil være med i konkurransen om samme stipend i 2008. Blant de 39 støttede prosjektene i perioden var det 15 som var fullført idet beslutningen skulle tas.

Selv om Cultiva Ekspress støtter mange prosjekter som faller innunder godt etablerte kunstneriske og kreative uttrykk, prioriteres især prosjektsøknader som både har høy kvalitet, og som samtidig er originale og nyskapende. Det er disse prosjektene som utfordrer oss, og tvinger oss til å tenke nytt. Det er slike prosjekter som inspirerer andre til å gå nye veier, og ikke minst gjør et samfunn spennende å være en del av - både som kunstner og som publikum.

Det er dette idealet som ligger til grunn for valget av hvem som skal motta talentstipendet.

Prosjektet som får stipendet i 2007 har oppfylt alle våre ønsker. Og litt til. Prosjektet er en oppvisning i nytenkning, lekenhet, krefter, tålmodighet og fryktløshet. Men det er også et prosjekt som har gjort seg bemerket og skapt debatt i kunstmiljøer utover kommunegrensen både i inn- og utland. Kunstnerne bak utfordrer etablerte oppfatninger av hva offentlig skulptur kan være. Hvordan kan kunst spille en rolle der den ikke bare pynter, men også animerer miljøet rundt seg? Hvordan øker man bevissthet og toleranse hos folk når det gjelder kunst? Når skal den offentlige sektor tørre å slippe løs kunstnere som ønsker å boltre seg utenfor vitsebordet der de intellektuelle sitter og nikker anerkjennende til hverandre og ler av hverandres vitser?

Blant disse tankene ble dagdrømmen til to unge menn født for fem år siden, et prosjekt de har brukt alle somrene på ved siden av kunststudiene, og som etterhvert har tiltrukket seg støtte fra Norsk Kulturråd og OCA i tillegg til Cultiva Ekspress og Kristiansand Kommune.

Siden første "arbeidsleir" i Marvika på Lund har prosjektet eksistert som både en offentlig skulptur, en scene og en performance. Venner, kjente og forbipasserende har latt seg rive med av dette stamme-aktige byggeprosjektet. Det er mange flere enn bare de to kunstnerne som har lagt igjen noe av seg selv i arbeidsprosessen - det være seg dugnadsarbeid, kunstneriske bidrag, eksperthjelp fra katamaranentusiaster, eller den ene forbipasserende kvinnen i 80-årene som bad til Gud for dem slik at Han ville velsigne dem med hell.

Hva de bygget? En båt. Nærmere bestemt en katamaran. En bragd i seg selv, forsåvidt. Men med denne katamaranen har de to kunstnerne og en trofast medarbeider i høst uten sikkerhetsnett og kun bevæpnet med tillit til egne båtbyggerkunnskaper gitt seg i kast med naturkreftene. Etter sjøsetting i Kristiansand gikk turen til Lillesand, Grimstad, Kragerø¸ og Stavern, over åpent hav til Strømstad og Gøteborg, via dramatisk skjørtrefning i hardt uvær til Malmö og København, for til sist å havne i Münster i Tyskland.

Overalt hvor de har vært har den mobile skulpturen og dens innbyggere tiltrukket seg mengder av nysgjerrig publikum fra alle samfunnslag, ivrige pressefolk og anerkjennende bifall fra kunstnere og akademikere. Ved kunstakademiet Gøteborg ble de til og med spontan-invitert til å presentere arbeidet for studentene i form av en utstilling og et foredrag som foregikk i Liseberg Gjestehavn. I Münster ble de en uoffisiell del av utstillingen Skulpturprosjekte Münster som fant sted mens de var der - en utstilling som utelukkende finner sted i det offentlige rom. Også her var det stor interesse for fenomenet, både hos presse og publikum av alle fasonger.

Historiene er mange, og fortelles selvsagt best av kunstnerne selv. Men det som iallfall er helt klart er at dette prosjektet handler om langt mer enn god båthistorie. Det handler om fellesskap, om å engasjere og "animere" sine omgivelser, om å utfordre det etablerte og om å våge på grensen til vanvidd - alt med utspring fra en enkel dagdrøm mange av oss har hatt, men som de færreste tør å gjøre noe med. Dette er dristighet som må belønnes, og talent og kreativitet vi gjerne vil se mer av.

Cultiva Ekspress sitt talentstipend 2007 går til Erik Pirolt, Stian Pollestad og Trond Nicholas Perry for kunstprosjektet K.Y.S.

Vi gratulerer!