Gode nyheter for dere mellom 23 og 35 år.
Cultivas styre vedtok 13.desember 2007 å fortsette ordningen med Cultiva Ekspress også i 2008.
Det vil bli noen justeringer av Cultiva Ekspress. Blant annet kan Cultiva Ekspress gi støtte til de som ikke selv er aktive utøvere, men som ønsker å gjennomføre et prosjekt som arrangører.
Fortsatt må du være i riktig målgruppe aldersmessig. Det gode prosjektet er styrende for tildelinger, samt at det enten må skje noe i Kristiansand eller på annen måte ha betydning for byen.

Endringene vil tre i kraft fra og med neste søknadsfrist som er 1. februar 2008.