Cultiva Ekspress Kunst har avholdt årets fjerde tildelingsmøte. Ved søknadsfristens utløp 1.august var det kommet inn 8 søknader på til sammen 174 000,- fra unge, lokale kunstnere i Kristiansand. Av disse har 6 av prosjektene fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet i denne august-runden endte på 79 000,-. Det ble blant annet delt ut støtte til et skriveverksted, flere CD og LP-innspillinger i ulike sjangere, en musikkvideoproduksjon og et barnebokprosjekt.
Det kom inn færre søknader enn forventet til august-fristen. Dette medfører at det nå er godt over en halv million kroner som skal deles ut i de to siste søknadsrundene i 2011. Cultiva Ekspress Kunst håper derfor at antallet søknader vil øke betraktelig ved neste søknadsfrist den 1.oktober. Cultiva Ekspress Kunst påvirkes ikke av Cultivas strategiendring og ekspress-støtteordningen vil derfor fortsette som tidligere. Vi håper at søknadsbunken også neste gang vil ha en bred spredning i sjanger, tematikk, uttrykk og prosjekttype.

Tildelinger i august:

Margaretha Krug Aase
- Skriveverksted for ungdom.  10 000,-
Even Øygarden – Albuminnspilling med Tenderleaves. 20 000,-
Andreas Frigstad – Musikkvideoinnspilling In Vain. 15 000,-
Frode Nielse – LP-innspilling med Lovlydia & the Cast of Ludo. 20 000,-
Raymond Brocks – Musikkinnspilling, duoen Brocks. 10 000,-
Erlend Johansen - Bokprosjektet Simon Sande og relasjonsboka.  4000,-
.