Cultiva Ekspress Idrett har nå gjennomført sin tredje stipendtildeling etter oppstarten i september 2010.  Ved søknadsfristens utløp 1. september var det kommet inn 22 søknader fra unge idrettsutøvere, som til sammen søkte om 559 000,- kroner. Det ble delt ut tilsammen 255 000,- kroner til 15 utøvere. Stipendene skal bidra til å videreutvikle idrettstalenter med tilknytning til Kristiansand.
Ordningen drives av Trafo.no på vegne av Cultiva. Guy Jung er sekretær, og tildelingsutvalget består av representanter fra Idrettsrådet i Kristiansand (Geir Thorstensen), Kompetansesenter for Idrett i Agder (Solveig Pedersen ) og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA (Jon Besse Fjeld).
     
Idrettsstipendene er delt opp i to kategorier:
- Ungdomsstipendet (maks 15 000,-), utøvere mellom 15 og 16 år
- Elitestipendet (maks 30 000,-), utøvere mellom 17 og 24 år.
 
Søkere må kunne vise til oppnådde resultater, ha en klar ambisjon og en langtidsplan som viser hvilke mål de satser mot.

Følgende utøvere ble tildelt ungdomsstipend:
Joachim Schjøtt (Utforsykling/downhill): 15 000,-
Kristoffer Halvorsen (Landeveissykling): 15 000,-
 
Følgende utøvere ble tildelt elitestipend :
Herman Dahl (Landeveissykling): 15 000,-
Andrea Tomine Breilid (Friidrett): 15 000,-
Thomas Larsen (Sykkel): 20 000,-
Christina Augum (Roing): 20 000,-
Hanna Gailis Inntjore (Roing): 20 000,-
Martin Frekdriksen (Karate): 15 000,-
Marianne Fredbo (Svømming): 30 000,-
Hanne Sofie Lundevold Nilsen (Svømming): 10 000,-
Sverre Lundevold (Trial): 30 000,-
Nicolai Gerrard (Svømming): 10 000,-
Magnus Helland (Sandvolleyball): 10 000,-
Dag Erik Tvedt (Roing): 20 000,-
Nikolai Olimstad Uberg (Sandvolleyball): 10 000,-