Stipendet fra Cultiva Ekspress Kunst til årets talent ble delt ut første gang i 2007 og deles i år ut for femte gang. Stipendet har tidligere blitt tildelt Erik Pirolt, Trond Nicholas Perry og Stian Pollestad for den offentlige skulpturen K.Y.S. (2007), rapperen Brede Flatset Johnsen også kjent som “Sheepy” (2008), musikeren Hanne Kolstø (2009) og graffitikunstneren Terje Andersen (2010).

Når det gjelder tilskuddsordningen Cultiva Ekspress Idrett, ble den først opprettet i andre halvår 2010, og i år er derfor første gangen årets talentstipend for Idrett deles ut.

Det er Trafo, som administrerer Cultiva Ekspress, som har plukket ut vinneren av stipendet for Cultiva Ekspress Kunst. Vinneren av stipendet for Cultiva Ekspress Idrett er kåret av Trafos Idrettsfaglige råd som består av Solveig Pedersen, Jon Besse Fjeld og Geir Thorstensen.

Prisen på 50 000,- kroner tildeles med ønske om å inspirere og stimulere unge talenter til å videreutvikle seg i Kristiansand by, og er ment som en honnør og et bidrag til videre arbeid.

Årets talentstipend, Cultiva Ekspress Kunst:


Årets talentstipend går til en ung, dyktig, hardtarbeidende og svært aktiv samtidskunstner med en helt spesiell synlighet både i Kristiansands kunstmiljø og bybilde. Hun har over lengere tid vist at hun besitter et stort kunstnerisk talent. I tillegg har hun gjort seg bemerket som en miljøbygger som arrangerer og holder kurs på butikken Om Igjen – en butikk som hun selv har startet og driver.

Vinneren av årets talentstipend jobber både med små og store kunstprosjekter. Prosjektene resulterer ofte i installasjoner eller gjenstander som alle bobler av kreativt overskudd og har noe underfundig, lekende og sjarmerende ved seg. Samtidig er kunstprosjektene hennes preget av en underliggende idealisme og et kritisk samfunnsengasjement.

I møte med hennes verk blir vi som betraktere ofte satt i en posisjon hvor vi blir oppmerksomme på gjenstander eller situasjoner som vi allerede kjenner godt fra hverdagslivet, men som kunstverkene oppfordrer oss til å revurdere og reflektere over. Dette er også tilfelle i prosjektet hun fikk støtte til fra Cultiva Ekspress i 2011. Installasjonen “Gresset gror” gjorde folk oppmerksom på lyder. Gjennom hele sommeren fikk lydinstallasjonen byens innbyggere til å legge seg ned i gresset midt i Kristiansand sentrum for å lytte til byen og omgivelsene.

Vinneren har også tidligere mottatt støtte fra Cultiva Ekspress, blant annet til å lage en nettside for det karikerte speilbildet av Sørlandet, “Særlandet”, og til å arrangere workshops hvor deltagerne modifiserte små elektroniske leker og ”duppedingser”.

Årets talentstipend på 50 000,- går til Jorann Abusland for hennes dyktige kunstneriske virke over flere år, for hennes innsats som miljøbygger og hennes betydning for Kristiansand som kunstby. Hun har et samfunnsengasjert og kompromissløst kunstnerisk uttrykk som i tillegg til å være respektert innenfor de mer etablerte kunstinstitusjonene og galleriene, også evner å engasjere og treffe et bredt sørlandspublikum. Vi håper prisen kan være til inspirasjon for andre hardtarbeidende kunstnere i Kristiansand.


Årets talentstipend, Cultiva Ekspress Idrett:

Årets talentstipend går til en dyktig og lovende utøver, som til tross for sin unge alder allerede kan vise til gode nasjonale og internasjonale prestasjoner.
Utøveren har i år oppnådd pallplasseringer i EM løp, samt blitt norgesmester og nordisk mester. Han ble nr. 2 sammenlagt under ungdoms-EM. Under årets motorsportgalla ble han tildelt prisen som “Årets Talentgjennombrudd”.  Utøveren bor, studerer og trener i Kristiansand og bidrar på denne måten til å inspirere andre idrettsutøvere og styrke idrettsmiljøet han er en del av.

Utøveren driver med Idrettsgrenen trial. Trial er ferdighetskjøring med sykkel og den eneste motorsykkelsporten der det ikke er om å gjøre å kjøre fortest mulig. Poenget med trial er å kunne ta seg fram i terrenget uten å ha føttene i bakken, stoppe, velte eller kjøre utenfor løypa eller seksjonene i terrenget. For å bli god i trial må man ha god balanse, utholdenhet, koordinasjon, konsentrasjon og vilje. Det er viktig å kunne klare å holde hodet kaldt under stort press.

Vinneren har mottatt stipend fra Cultiva Ekspress Idrett både i 2010 og 2011. Det har vært både prestasjonene og ambisjonene som har vært utslagsgivende for disse tildelingene.

Årets talentstipend på Kr 50 000,- går til Sverre Lundevold for hans seriøse satsing, gode prestasjoner og hans betydning for et voksende trial-miljø i Kristiansand.

Marius Dammyr, hovedtrener i Norges Motorsportforbund, uttaler følgende om Sverre:
“Sverre Lundevold er en aktiv trialfører fra Kristiansand Trial klubb, med svært gode nasjonale og inter-nasjonale prestasjoner. Sverre er en av utøverne i Team Norway Trial. Teamet har sin støtte gjennom Norges Motorsportforbund og har klare og tydelige internasjonale mål om å få frem verdensmestere.  Sverre er en meget potensiell utøver som kan strekke seg helt til toppen. Han har en lang vei å gå, men gjennom riktig og mye trening finnes det mange muligheter.  I tillegg er han en viktig brikke i norsk trialsport og som team-arbeider. I år ble han synliggjort på motorsportgallaen hvor han fikk prisen som årets talentgjennombrudd.”

Cultiva gratulerer med prisen og håper den vil inspirere både Sverre selv og miljøet han er en del av til videre utvikling og satsing.


Se NRK-innslag om Sverre Lundevold her.