Cultiva Ekspress Kunst har avholdt årets siste tildelingsmøte. Ved søknadsfristens utløp den 1. desember var det kommet inn 15 søknader på til sammen 370 000,- fra unge, lokale kunstnere i Kristiansand. Av disse har 13 fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet i denne desember-runden endte på hele 239 000,- og pengene ble fordelt på en rekke spennende prosjekter.
Det er i løpet av 2011 kommet inn 131 søknader til Cultiva Ekspress Kunst med et totalt omsøkt beløp på om lag 2,9 millioner kroner. I løpet av hele 2011 har Cultiva Ekspress Kunst bevilget 1 200 000,- til 85 prosjekter innen et bredt spekter av kunstformer. I tillegg kommer årets talentstipend på 50 000,- som ble tildelt kunstneren Jorann Abusland under styremøtet til Cultiva den 13.desember.

Her er desembertildelingene fra Cultiva Ekspress Kunst:


•Ørjan Moen - Kunstutvekslingsprosjektet “DIVERSE diverse on the Edge of Wrong”. 15 000,-
•Iselin Bruff - Kunstinstallasjonen “Sphere” . 22 000,-
•Magnar Lofthus - LP-innspilling med musikere fra “Lovlydia” og “Justin Case”. 20 000,-
•Karen Pettersen - Boken og utstillingen “Airfields”  15 000,-
•Lasse Kuhlmann - Ferdigstilling av LP og promoteringsprosjekt for bandet “Essence of a Session”  20 000,-
•Kjersti Mosvold - Dokumentarfilmen “Oliven” 15 000,-
•Even Hafnor - Kortfilmen "Jobbintervjuet” 20 000,-
•Elin Maria Haugland - Dokumentarfilmen “For en fremtid” 15 000,-
•Ida Fugli - Teaterforestillingen “2:134”. 30 000,-
•Ruben Gentékos – Filmen “The Magus” 15 000,-
•Kristian Wikstøl – Albuminnspilling med bandet “From Strenght to Strenght” 20 000,-
•Kjetil Breivik - Performance-forestillingen “Life..but how to live it? Page 22” 17 000,-
•Cecilie Haugedal Saucedo – Albuminnspilling med “Dog and Poka” 15000,-


På grunn av Cultivas økonomiske situasjon er Cultiva Ekspress-ordningen satt på hold inntil videre. Det er derfor usikkert når det vil tildeles penger fra Cultiva Ekpress Kunst neste gang. Cultiva Ekspress er en tilskuddsordning som betyr mye for Kristiansand som kulturby, så vi håper at oppholdet ikke blir langvarig.