Den totale rammen for stipend er 795 000,- i 2013. Søknadsfristen er 1. mai 2013. I tillegg skal det deles ut et årets talentstipend på 50 000,- i desember. Som tidligere er ordningen delt inn i to kategorier;

 • Ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få 15 000,-
 • Elitestipend (17-35 år) kan maks få 30 000,-.

Søknadsskjemaet er ikke publisert ennå, men dette vil komme i god tid innen fristen under knappen Idrett på www.cultivaekspress.no. Du kan imidlertid allerede nå begynne å forberede søknaden. Søknaden må inneholde;

 • Årsplan for trening og konkurranser
 • Langtidsplan for trening og utvikling
 • Budsjett for satsingen med inntekter og utgifter (1-2 år for ungdomsstipend og 1-4 år for elitestipend)
 • Uttalelse fra klubbtrener med kontaktinfo
 • Uttalelse fra særkrets/særforbund med kontaktinfo

Kriterier

 • Du må være mellom 15 og 35 år.
 • Søkere til ungdomsstipend (15-16 år) kan maks få 15 000,-. Søkere til elitestipend (17-35 år) kan maks få 30 000,-.
 • Du må enten:
  • ha folkeregistrert adresse i Kristiansand
  • eller være registrert elev/student i Kristiansand
  • eller representere en klubb i Kristiansand
  • eller være tilknyttet et treningssted i Kristiansand
 • Kun enkeltpersoner kan søke. Idrettslag e.l. kan ikke søke.
 • Du må ha utarbeidet langtidsplan.
 • Du må kunne vise til oppnådde resultater.
Endringene er gjort etter en evaluering av driften av ordningen i 2010 og 2011.