Til søknadsfristen 1. august 2013 kom det inn 11 søknader om i alt 283 000,-. 149 000,- ble tildelt 7 ulike prosjekter.

  • Maren Fidje Bjørneseth - FOX, en dansefilm - 30 000,-
  • Ida Fugli - Hedda Devised - å fingre med en pistol (teater) - 30 000,-
  • Bjørnar Andre Bjørnstad - Turné - Analog Story - 9 000,-
  • Ann Cathrin November Høibo - A room with a view, utstilling Kristiansand kunsthall - 30 000,-
  • Dan Korneli - Novac EP-innspilling - 15 000,-
  • Kjell-Christer Aker Nygård Faanefjell - demoinspilling - 5 000,-
  • Marius Christiansen - Arb tittel "Telling me things", komposisjon til 12 fotografier uten eiere - 30 000,-