Oppdatert program finner du her
Til høsten samles et større antall kunstnere, forelesere og andre nysgjerrige i Kristiansand for å jobbe, utveksle ideer og lære av hverandre. Cultiva Ekspress er en av samarbeidspartnerne til prosjektet. Vi har slått av en prat med André Tribbensee, initiativtakeren til Temporary Academy.

AV: Roy Søbstad


I følge Platon er et akademi et rom eller en hage hvor kunstnere, tenkere og forskere møtes til utveksling og læring. Når Cultiva Ekspress møter André Tribbensee for å snakke om de ambisiøse planene hans for høsten, skjer det passende nok i hagen utenfor atelieret hans på Odderøya.

Kristiansand sentrum er bare et stenkast unna, men i hagen er det fredelig og grønt. André server te mens en liten hvit hund løper rundt bena på oss.

- Te er viktig. Alle som besøker meg blir tilbudt te. For meg er det å drikke te med hverandre alltid en god begynnelse. Det er en måte å være til stede og dele noe på, det er en estetisk handling og en sosial hendelse, forklarer han - og er med det allerede inne på hva Temporary Academy (TA) handler om.

Men først ber vi ham til å fortelle litt om seg selv.foto: Michael Sass

Nærmere naturen
- Jeg er opprinnelig fra Tyskland, men kom hit i 2000 fordi jeg ville være nærmere naturen. Jeg hadde reist mye til Norge og gått på tur her. Jeg tenkte at slik skal jeg ha det, dette skal ikke være unntaket.

- Et bevisst forhold til naturen har vært en viktig dimensjon og drivkraft i mitt liv, og det økologiske har også relevans for dette prosjektet. Til tider trekker jeg meg tilbake fra sivilisasjonen, andre ganger jobber jeg i interaksjon med mennesker.

- Er det noen sammenheng mellom ditt eget arbeid som billedkunstner og det Temporary Academy skal bli?

 - Ja, det handler om forbindelsen mellom kunsten og livet. Det er kunst som er i kontakt med livet, samfunnet og verden omkring oss som interesserer meg. Ser du på kunst som prosess, kan den bli en del av livet i stedet for en vare, en privateiendom eller et statussymbol innelåst i et museum.

- Jeg har jobbet som billedkunstner siden tidlig på 90-tallet, og har også undervist, holdt foredrag og tatt studenter med på prosjektturer til øde øyer, nedlagte gruver og andre isolerte steder. Å utfordre seg selv og andre ved å oppsøke uvante steder og ekstreme situasjoner, har vært en av arbeidsmetodene mine. Meningen er å gjøre seg bevisst på hva slikt gjør med ens egen tilstand og uttrykk.

- Praktisk kunstproduksjon, konseptuell tenkning og pedagogiske prosjekter har vært likestilte elementer i mitt kunstneriske uttrykk. Det handler om å eksperimentere og utforske, å dele og kommunisere videre det jeg har funnet ut eller har tro på.koordinatormøte TA: Britta Lya Damian, Jostein Tønnessen, Atle Haaland, André Tribbensee


Hvem, hva, hvor
- Så, hva er egentlig Temporary Academy?

- Vi har et innholdsrikt program på høyt faglig nivå som varer gjennom hele september, sier André. Han plukker noen kongler opp fra bakken og begynner å gruppere dem i klynger på trebordet foran oss. Han forklarer at klyngene representerer de forskjellige delene av programmet. Den største klyngen viser den offentlige delen, det som skal skje i det store Ekserserhuset i Tordenskjolds gate.

- Den delen er stort sett åpen for alle, der kan hele byen komme. Den inneholder presentasjoner og foredrag av kunstnere og forskere, noen aksjoner og workshops man kan delta i, diskusjoner, te-seremonier og frisoner for improvisasjon. Vi skal også ha et stort symposium hvor kunstnere kan vise verker, holde en performance, ta opp spørsmål som opptar dem eller vise et mislykket forsøk. De får syv minutter hver, ikke mer. Det blir en maraton, gjerne et helt døgn, som avrundes med en fest. Alle som vil kan være med.

- Så har vi noen konsentrerte workshops og seminarer for påmeldte deltakere.
André grupperer noen kongler utenfor hovedgruppen.

- I ukene i for- og etterkant av den sentrale delen skal det være praktiske én-ukes workshops for folk med forkunnskaper. Som workshop-ledere har jeg invitert anerkjente kunstnere som Tina Mareen Buddeberg, Morten Traavik og Jan Köchermann. Ved siden av å være erfarne kunstnere, er de også «igangsettere». Jeg håper at de kan hjelpe deltakerne med å sette i gang prosesser som fortsetter også utover workshopenes tidsrammer. Det blir også frie, selvstyrte workshops og arbeidsgrupper som opererer uten leder eller føringer utenfra.

Han grupperer enda flere kongler på bordet.

- Også har vi teoriseminarer. Blant andre kommer professor Jorunn Veiteberg. Hun er ekspert på kunsthåndverk og høyt respektert på feltet. Jeg ser på henne som en brobygger mellom teori og praksis, kunsthåndverk og samtidskunst. Jeg tror at både kunsthåndverkere, kunstnere som er interessert i materialitet og teoretikere vil ha nytte av Jorunns bidrag. Det vil bestå av et offentlig foredrag på Ekserserhuset og et to-dagers fordypningsseminar på Odderøya Fyr. Antall plasser er begrenset, så det er lurt å melde seg på så raskt som mulig.

- De åpne arrangementene finner altså sted i Ekserserhuset. De lukkede workshopene og seminarene vil blant annet foregå på Odderøya Fyr og i våre samarbeidspartneres lokaler. Dessuten kan selve byrommet bli tatt i bruk.

- Det er også mye annet som skal skje, for eksempel te-seremonier, sosiale samlinger og rom for improvisasjon. Det er mulig å slutte seg til enkelte arbeidsgrupper, å bidra med arbeid og å bli kjent med TA innenifra. Noen har allerede begynt å jobbe. Folk som vil bidra er hjertelig velkomne til å ta kontakt.Folk flest
- Hvem er Temporary Academy for bortsett fra de inviterte bidragsyterne? Det er også for publikum?

- Ja. Men jeg vil unngå ordet «publikum», og heller møte dem som deltakere. Jeg ser det slik at Temporary Academy består av det som skjer mellom alle som er med. Deltar du aktivt, er du med på å skape dette akademiet.

- Siden det settes fokus på kunst i relasjon til samfunnet, bør TA kunne appellere til for eksempel folk som er interessert i økonomi og økologi. Jeg håper at næringslivsfolk, bankfolk, administratorer og byråkrater vil komme. Ikke fordi vi ønsker å melke dem for penger, men for å tilby dem filosofiske innspill for sitt arbeid og sine liv. Og for å høre hva de tenker.

- Vi har tverrfaglige arrangementer om spørsmål som angår oss alle. For eksempel har vi foredrag og seminar med Ove Jakobsen, som leder Senteret for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøgskolen i Bodø/UiN. Han vil gi en innføring i økonomiens historie, hvordan økonomi egentlig fungerer, hvorfor vårt syn på vekst er blitt slik det er og hva dette dypest sett handler om. Han er ekstremt flink til å åpne for nye tankeganger, og vil være inspirerende for både kunstnere og økonomer. Plutselig begynner økonomi å handle om livets spørsmål.
En mann med en misjon
- Hva håper du vil komme ut av alt dette?

- Ja, jeg har en misjon – ha ha! – og den er slik: Vi i vesten utbytter resten av verden samtidig som vi ser på oss selv som gode og rettferdige. Vi gjør det ikke fordi vi er slemme, men fordi vi ikke er kloke nok og fordi vi har for mye makt. Denne plyndringen går mot min rettferdighetsoppfatning, mot min etikk og mot meningen med livet. Å prøve å forstå grunnene til at det er slik og å lete etter utveier, er motivasjonen for mye av det jeg prøver meg på.

- Det samme gjelder den overfladiske kulturproduksjonen som har som mål å øke overforbruket ytterligere, som leverer underholdning i stedet for mening, merkevarer i stedet for identitet. Kunstens store potensial, mener jeg, ligger i det transformative, det som kan føre til forandring, som avslører, åpner opp, sier imot og, om nødvendig, bryter ned det som står i veien.

- Jeg er selvfølgelig en idiot som alle andre, men jeg vil bidra til at vi reflekterer mer over hvordan vi bruker våre liv. Kunst betyr for meg håp. Det er et felt hvor alt fortsatt er mulig. Du kan eksperimentere, komme med påstander, prøve ut alt – inklusive det umulige og det som ikke finnes. Ikke alt fungerer i praksis, men det åpnes opp for nye tankebaner og ideer. Og i blant gjøres viktige oppdagelser. Det umulige blir plutselig mulig. Kunst er en form for praktisk filosofisk virksomhet.

- Temporary Academy er ingen forestilling eller festival. Det handler ikke om å bli enige eller applaudere det som blir sagt, men om å tenke, handle og reflektere. Det handler om å lære. Hva ønsker man i kontakt med andre mennesker? Jo, man ønsker å bli sett og forstått. Man ønsker å gi og ta i mot, å være sammen og dele noe.

Alternative løsninger
André tenker alternativt også når det gjelder det arrangementsmessige.

- TA har fått støtte fra mange kanter, og omtrent alle lokale kunstinstitusjoner bidrar med «naturalier» – foredrag, ekspertise, nettverk lokaler og lignende. Kommunen, fylkeskommunen og Billedkunstnernes Vederlagsfond bidrar økonomisk, Cultiva Ekspress som samarbeidspartnere. Mye blir likevel først mulig gjennom alternative strategier som ikke tar omveien via penger: 
 

  • Foredragsholdere og workshop-ledere kan få overnatte på Odderøya Fyr og gjesteatelierer i stedet for på dyre hoteller.
  • Deltakere med dårlig råd kan overnatte hos lokale verter.
  • Fri inngang kan tilbys mot egeninnsats. 
  • Avfall Sør spanderer tre tonn jord.
  • Grønnsaker til TA dyrkes av en arbeidsgruppe bestående av UiA-studenter, aktivister, kunstnere, bønder og gartnere. De har allerede begynt å etablere midlertidige åkere i det offentlige rom. Noen kaller dette «guerilla gardening». Dette kommer både TAs deltakere og andre innbyggere i byen til gode.
  • Lokale friganere, folk som blant annet lever av det andre kaster, bidrar med alternative cateringløsninger. De vil også tematisere overforbruk og sette fokus på alternative strategier gjennom aksjoner og appeller.
  • Gamle sykler samles inn, repareres og brukes til gratis transport.- Hva som vil skje under TA har jeg en forestilling om, men ikke full kontroll over. Dette er et levende prosjekt som vil utfolde seg med sin egen dynamikk og med rom for det som går utover min forestillingskraft. Temporary Academy skal sette i gang prosesser.

André Tribbensee
Født 1963 i Hamburg, bodd i Norge siden 2000. Utdannet som billedkunstner ved kunsthøgskole og akademi i Hamburg og Bergen, kuratorutdannelse fra KHiB i Bergen. Kunstner, initiativtaker og formidler i Kristiansand og Hamburg. Tidligere linjeleder for kunst ved Agder Folkehøgskole og studieleder og koordinator ved Nordland kunst- og filmfagskole. Prosjekt- og undervisningserfaring fra ni kunstutdanningsinstitusjoner internasjonalt.

Temporary Academy (TA)
TA vil være et mentalt og fysisk arbeidsrom for kunst, i form av et midlertidig akademi. Kunstner og kurator André Tribbensee står for konsepsjon, planlegging og gjennomføring høsten 2014. Prosjektet gjennomføres ulike steder i kristiansandsområdet.

TA er både et stedsrelatert kunstprosjekt og et eksperimentelt utdanningstiltak som tar kuratoriske grep og eksperimentelle virkemidler i bruk for å innlede individuelle og kollektive læringsprosesser. I programmet inngår praktiske workshops, aksjoner, soner for improvisasjon, tverrfaglig teori og te-seremonier.


Her er programmet for TA

Hjemmeside: http://www.temporary-academy.blogspot.no
FB: https://www.facebook.com/temporaryacademy/timeline
Epost: temporaryacademy@gmail.com

Telefon: 472 37 314