Årets søknadsfrist for idrettstalenter 1. oktober — 8. sep 2016

Årets søknadsfrist for utviklingsstipend begynner å nærme seg. Søknaden din må sendes inn innen midnatt 1. oktober.

Formålet med ordningen er å stimulere unge idrettstalenter i Kristiansand til å satse videre. Unge utøvere har ofte store kostnader knyttet til reiser og utstyr. Da kan det være godt å ha en stipendordning som Cultiva Ekspress Idrett.


Kriterier og søknadsskjema finner du her.