Tildelinger fra Cultiva Ekspress i februar 2021 — 16. feb 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. februar 2021 var det kommet inn 26 søknader på til sammen 538 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 18 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne februar-runden er på 196 500,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i februar 2021:

 • Eline Høyer - Musikkvideo og ny singel (Hush My Baby): 5 000,-

 • Tobias Øymo Solbakk - Innspilling av album for Ohms Lov: 10 000,-

 • Ole Jørgen Flugstad - EP “Nærmar enn du trur” utgivelse høsten 2022: 10 000,-

 • Julie Rasmussen - The Meatlump - A short Film: 30 000,-

 • Kamelia Parvanova - mastring: 2 500,-

 • Isak Nygaard - Piga & Icescape - Higher: 5 000,-

 • Johannes Blåsternes- Grip scenen: 9 000,-

 • Eirik Lindtner - Innspilling og dokumentar - car.pool: 10 000,-

 • Mari Marie Øinæs Nyvoll - 365 dager i et år: 25 000,-

 • Maren Wallevik Hansen - EP´en “Boys Don´t Cry” ved The Ella Sisters: 10 000,-

 • Jonas Jortveit - Kunsten av å leke: 5 000,-

 • John Martin Steenersen - BALI - MUSIKKVIDEO: 15 000,-

 • Jostein Berglihn Reinertsen - Musikkvideo: 5 000,-

 • Joachim Stensland - Sowdiak - EP 2021: 10 000,-

 • Christine Wassengen - VAK SCENE: 10 000,-

 • Thomas Jenssen - Tom and the Treats - RELEASEKONSERT!: 10 000,-

 • Andrea Niane Ettestøl - Album: Andrea Niane, “Goddess in Hibernation”: 15 000,-

 • Rebekka Falck - Ny, sørnorsk EP: 10 000,-


Bannerfoto: The Meatlump - Julie Rasmussen