Tildelinger fra Cultiva Ekspress i juni 2021 — 16. jun 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. juni 2021 var det kommet inn 23 søknader på til sammen 521 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 16 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 248 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i juni 2021:

Ellen A. W. Sunde - Markedsføring av Sea Change: 20 000
Rebecca Pleym - Pleym debut og utvikling: 8 000,-
Lisa Enes Helland - Joanna: 20 000,-
Kaja Haven - Enhjørninger i det offentlige rom - Sørlandet Edition: 15 000,-
Ingrid Moe: Sommerkonserter på Spiregården 2021: 20 000,-
Lisa Hennig-Olsen - Performance art workshop med visning: 8 000,-
Stine Sandnes - ARR: 30 000,-
Mathias Falch - Makrellrevyen 2021: 15 000,-
Johannes Blåsternes - Sommerscenen 2021: 15 000,-
Peter Gupta - Arbeidstittel: Fjellstue i sekken: 20 000,-
Jostein Berglihn Reinertsen - Singel m/video: 10 000,-
Britt Årnes - Vorbereitet: 30 000,-
Kamelia Parvanova - Mixing, Mastering: 5 000,-
Elias Razmara - 2 nye singler: 5 000,-
Sivert Aase Fluge - Konseptalbum, klassisk solopiano improvisasjon: 20 000,-
Jenny Oloka - Peace out to Revolution - Sommerkonsert: 7000,-

Bannerfoto: Vorbereitet