Tildelinger fra Cultiva Ekspress i august 2021 — 19. aug 2021

Ved søknadsfristens utløp den 1. august 2021 var det kommet inn 9 søknader på til sammen 250 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 8 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne juni-runden er på 140 000,-.

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i august 2021:

Tore Sander Malja - Musikkvideo til Sørlandets Pride-låt STOLT: 10 000
Kristine Hoff - EP-kampanje for artisten Maud: 15 000,-
Sigrun Hasselgård Bøe - Utsikt fra en stige, eller 324 m: 20 000,-
Nina Skogli - Figurer som rører seg litt (arbeidstittel): 25 000,-
Ina Maria Brekke: Det skreik en fugl…: 20 000,-
Kristofer Spangen - Album og promomateriale for VIAN: 20 000,-
Mathias Rusvik - Albatross: 20 000,-
Thomas Jenssen - Miksing og mastring, artwork og promotering av “Chocolate” og “Don’t Take Me Home”: 10 000,-

Bannerfoto: Figurer som rører seg litt