Denne vinteren satser Innovasjon Norge på kulturaktørene. I gjennom utviklingsprogrammet FRAM Kultur vil de blant annet lære utøvende kunstnere å tenke på sin egen virksomhet som en bedrift.
Programmet går over nærmere 18 måneder, og består av både samlinger og individuell oppfølging. Målet for programmet er at minimum 50 % av deltakerne skal ha etablert seg på et nasjonalt eller internasjonalt nivå innen programmet er avsluttet.

Arbeidet med å rekruttere de ti deltakerne som får være med i denne runden er allerede i gang! Les mer på Innovasjon Norges egne sider: http://www.innovasjonnorge.no/Fylke/Agder/Nyheter/FRAM-satsing-pa-Agder--i-2009/