Tildelinger fra Cultiva Ekspress i oktober 2022 — 13. okt 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. oktober 2022 var det kommet inn 39 søknader på til sammen 925 000,- til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 24 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne oktober-runden er på 277 000,-

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i oktober 2022:

Ole Jørgen Flugstad - Releaseturné «Verdt å gå»: 5000,-
Elisabeth Krohn-Hansen - SVADA EP-innspilling: 10 000,-
Jenny Oloka - Konsert: 5000,-
Jonas Lilletun - Albuminnspilling Jonas Lilletun Collective: 15 000
Kyrre Waag - Musikkvideoer, Naked Koala: 20 000,-
Ellinor Aurora Aasgaard - Utstillingen “Beni: Under the Influencer”: 30 000,-
Jared Boyle - Albuminnspilling: 10 000,-
Thomas Jenssen - Musikkvideo, “Cake At Work”: 15 000,-
Annika Linn Verdal Homme - Daufødt, Norge- og Danmarks-turné: 30 000,-
Stian Jacobsen - Skulpturprosjektet “Gut Feeling” på Hatch: 6000,-
Eli Skotte Hansen - EP og singler: 10 000,-
Andreas Fosseli - Filmprosjektet “Alt i verden for en gullfisk”: 7000,-
Alexandra Corneeva - Alex Néva singel: 5000,-
Ellen A. W. Sunde - Sea Change på Sonic City i Belgia: 6000,-
Marie Synnøve Skagemo - Konsert: 5000,-
Nina Ugland - NINV, miks (Dolby Atmos): 10 000,-
Margrete Wilhelmsen - Albumet “Høye fjell” med Gete: 15 000,-
Jostein Francesco Hodne - Singelutgivelse: 5000,-
Synne Linge Trygstad - HULMUR, Utstillingsplattform for unge kunstnere: 15 000,-
Malin Fjellstad - Filmprosjektet “Den som er med på leken”: 7000,-
Elias Razmara - Singelinnspillinger: 15 000,-
Lars Ivar Omdal - Kunstutstilling 15 000,-
Adin Music - Utstillingen: “In memory of the last signal” på Hatch: 6000,-
Bjørnar Skatter Kolbjørnsrud - EP med Crystal Horizon: 10 000,-

Bannerfoto: Bandet “Daufødt”