Tildelinger fra Cultiva Ekspress i desember 2022 — 16. des 2022

Ved søknadsfristens utløp den 1. desember 2022 var det kommet inn 43 søknader på til sammen kr 1 014 241 til Cultiva Ekspress Kunst. Av disse har 20 prosjekt fått innvilget støtte. Det samlede tilskuddsbeløpet denne oktober-runden er på 240 000,-

Disse fikk støtte fra Cultiva Ekspress Kunst i desember 2022:

Torfinn McKenzie Juva - Innspilling: 10 000,-
Nina Ugland - Visuelt materiale til release, NINV: 15 000,-
Brita Urstad Toft - Klubb Kosmos Vår 2023: 30 000,-
Thomas Jenssen - Musikkvideo til “Doughnuts”: 15 000
Theodor Moen - Lansering av album THEODOR LUCERO:10 000,-
Tom Anders Klungland - Ep-innspilling: 5 000,-
Lotta Karlsson - Releaseturné i Skandinavia 2023 - The Turning of the Tide: 10 000,-
Madeleine Noraas - Utstilling på Palass Kristiansand: 5 000,-
Harsha Jerome - Iinnspilling av EP: 10 000,-
Ida Sofie Laland - Cherry Cinema, EP-Releaseturné: 20 000,-
Kristian Suvatne Augland - Utstilling Galleri Palass KRS: 5 000,-
Irene Ingebretsen - Meg og Mormor - produksjon av forestilling: 10 000,-
Hanna Gravdal - Visuell formidling av debutalbum: 15 000,-
Asya Sari - Fund application for turkish female singer-songwriter: 10 000,-
Jonas Anker Paulsen - Great Tide Turné: 10 000,-
Mathias Falch - Nyskrevet julekomedie for unge voksne: 10 000,-
Elias Tchaba - Unge Beirut - Røtter (Album): 25 000,-
Olav Hanem - Madomo, Innspilling: 5 000,-
Jenny Ayunda - Konsert, Peace out to Revolution 2023: 5 000,-
Vetle Skåli - Skaali Kvartett - Konsert og releaseturné for debutalbum: 15 000,-

Bannerfoto: NINV, Nina Ugland