Cultiva Ekspress har nå utvidet den øvre aldersgrensa til 35 år og maks tilskuddsbeløp for hvert prosjekt til 30 000,- kroner. I tillegg vil en mentorordning og workshops komme på plass i løpet av høsten.
http://www.trafo.no/media/tronda/ce2_large.jpg  Vi tar allerede nå i mot henvendelser angående mentorordningen. Har du et prosjekt eller er du i en utviklingsfase, og trenger en dyktig veileder eller sparringspartner, så ta kontakt.

Cultiva Ekspress har også som mål å arrangere workshops og master classes fremover. Detaljene for den første begynner å falle på plass. Plasser vil utlyses like etter sommeren. Ta gjerne kontakt om du har et bestemt navn som du mener vi bør få til byen.