Cultiva Ekspress har nå ferdigbehandlet søknadene til søknadsfristen 1. oktober. Til årets nest siste tildelingsrunde var det kommet inn 27 søknader på til sammen 677 300. Av disse har 8 fått støtte på til sammen 125 000 kroner.
Av dissec åtte er det kun to kvinnelig prosjektledere. Cultiva Ekspress vil dermed benytte anledningen til å oppfordre flere kvinner til å søke penger til neste søknadsfrist som er 1. desember.

De som fikk støtte er:


Bent Lindebø
Plateinnspilling med bandet Guardians of Time - 20 000

Elisabeth Romberg
Støtte til arbeider som skal vises på Christiansands Kunstforenings juleutstilling - 25 000

Katrina Hammerseth
Støtte til produksjon av silketrykk på bærenett - 15 000

Håvard Pedersen
Produksjonsstøtte til videoinstallasjonen
"When Push Comes To Shove" - 20 000

Erik Andre Vitols
Utvikling av lokale DJ-talenter høsten 2009 - 15 000

Mads Ragnar Johansen
Plateutgivelse for bandet Phonics Foundation - 10 000

Maarten van der Eynden
Ep-innspilling med bandet Special Addiction - 10 000

Kristian Wentzel
Turnestøtte til bandet Lisa Lou - 10 000