De har erfart at tips og veiledning fra en ekstern person kan få stor betydning for et prosjekt. Dessuten er det enklere å be en profesjonell om hjelp når man kan betale dem noen kroner for oppdraget.

Lære av andres erfaringer
Maja Mendoza (35) ønsket å tilegne seg kunnskap om sponsorarbeid i forbindelse med organisering av konserter, festivaler og andre kulturarrangement i Kristiansand.
- Å ringe et stort firma for å be om penger kan være utfordrende, forklarer Maja.
Hun tok derfor kontakt med Linnéa Elisabeth Svensson som blant annet har utgitt "Sponsorhåndboken for konsertarrangører" og vært sponsoransvarlig for Øyafestivalen. Med penger fra Cultiva Ekspress kunne hun betale Linnéa for at de to skulle ha et dagsmøte i Oslo.


- Linnea har lang erfaring med slikt sponsorarbeid og viste meg helt konkret hvordan hun pleier å arbeide. Å sitte ansikt til ansikt var noe helt annet enn å være på et kurs hvor det er mange deltagere. På møtet kunne vi sammen gå igjennom de prosjektene jeg arbeider med.


Maja synes selve søknadsprosessen var enkel og opplevde at det var veldig greit å få noen til å stille som mentor.

- Det virker som om de med mye erfaring synes det er inspirerende å være mentor og få muligheten til å dele kunnskap og erfaringer med andre, sier Maja.

Tilbakemelding fra en etablert forfatter
Atle Håland (28) arbeider for tiden med et skjønnlitterært skriveprosjekt. Han har fått mentor-støtte fra Cultiva Ekspress til å få tilbakemeldinger på tekstene sine fra forfatteren Linda Klakken.

- Gjennom Flamme forlag fikk jeg kontakt med Linda Klakken, som sa seg villig til å lese og kommentere på tekstene mine. Vi kom frem til at det var mest effektivt at jeg sendte tekstene mine på e-post og at hun gav skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingene har fått stor betydning for språket i tekstene mine, språket har blitt mye mer konsentrert og spisset.

Atle vektlegger også hvordan mentortjenesten har gjort at han forplikter seg til prosjektet. – Det er så lett at en prosjektide dabber av og dør ut for raskt. Ved å involvere en ekstern leser i prosjektet ble jeg forpliktet til å fortsette arbeidet og ferdigstille. Det var dessuten motiverende å se den store betydningen mentor hadde for utviklingen og kvaliteten på tekstene mine.


Hjelp til å skrive god søknad
Når billedkunstner Nina Johnsen Hove (30) skulle skrive og utforme en større stipendsøknad, fikk hun råd og mentorveiledning fra billedkunstneren Aurora Sandlilje, som er lærer ved Oslo Fotokunstskole og hadde mye erfaring fra søknadsskriving. De kommuniserte på e-post og Skype mens Nina arbeidet med søknaden.

- Jeg fikk god og profesjonell hjelp til søknaden og kunne ikke klart det så bra uten hjelp fra mentor, skriver Nina i rapporten som hun sendte til Cultiva Ekspress.

Du kan søke om inntil 4 000,- fra Cultiva Ekspress og få svar i løpet av noen dager
Mentorordningen er for deg som har et prosjekt under utvikling, men ønsker ekstern hjelp til å komme deg videre. Pengene skal gå til å dekke honorar til den personen som hjelper deg. Dessuten kan beløpet være med å dekke reiseutgifter for deg eller mentor hvis dere skal ha et fysisk møte.

Mentorordningen har ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende. 


Les mer om støtteordningen og send inn din søknad her.