CEK (Cultiva Ekspress Kunst) hadde første søknadsfrist 7. april 2006, men først i oktober 2007 ble tildelingene publisert på denne nettsida. Nå har vi samlet alle tildelingslistene fra den gang og frem til i dag. Listene kan kanskje være til inspirasjon for nye søkere, og gi en indikasjon på hvilke prosjekter som blir innvilget.

Spredningen i sjanger og prosjekttype har spesielt vært merkbar de siste to årene, og vi gleder oss hver gang det dukker opp et spesielt originalt og ambisiøst prosjekt.
I årene 2006 - 2009 kom det inn i alt 464 søknader til behandling, og 228 av disse ble innvilget med totalt 3,3 millioner kroner inkludert årets talentstipend på 50 000,- i 2007, 2008 og 2009.

I 2010 har vi 950 000,- til disposisjon. 470 000,- av disse er allerede tildelt, og 50 000,- er øremerket årets talentstipend.

Vi har altså 420 000,- til disposisjon for tildeling i oktober og desember. Du har med andre ord gode muligheter til å få tilskudd til ditt prosjekt.

Neste søknadsfrist er 1. oktober. Årets siste søknadsfrist er 1. desember.

Dokumentasjon og rapport for prosjekter som allerede er avsluttet, sender du inn fortløpende. Du vil da bli vurdert for årets talentstipend 2010.